Kto sme

  • Firma DOMBYT bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2003
  • Primárne sa naša firma venuje komplexnej správe domov a nebytových priestorov, upratovaniu a čistiacim prácam, spracovávaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva a sprostredkovávaniu právnej pomoci pre spoločenstvá vlastníkov ako aj vlastníkov samotných
  • Na začiatku existencie sme začínali so správou v mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves postupom času sme však rozšírili pôsobnosť po celej Bratislave
  • Cieľom našej spoločnosti je spokojnosť vlastníkov v ich obytných domoch