»

Feb
19

Nové ceny zemného plynu pre domácnosti od 1. januára 2012

Bratislava, 14. december 2011 – Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) dnes obdržala rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o cenách za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára do 31. decembra 2012, ktoré sa zvýšia v priemere o 5,53 %.

Nové ceny plynu pokryjú iba časť nákladov SPP, ktoré sú spojené s dodávkou plynu pre regulované segmenty. To znamená, že aj v roku 2012 spoločnosť očakáva v regulovaných segmentoch stratu. V roku 2011 dosiahne strata v regulovaných segmentoch predaja plynu niekoľko desiatok miliónov eur. V súčasnosti platná cenová regulácia, najmä v oblasti dodávky plynu pre domácnosti, neodráža ekonomickú realitu a neumožňuje pokrytie všetkých oprávnených nákladov. Pre žiadnu spoločnosť, vrátane SPP, nie je udržateľné, aby v jednom zo segmentov trhu dosahovala dlhodobú stratu. SPP po dôkladnej analýze cenových rozhodnutí prijme ďalšie kroky potrebné na ochranu svojich záujmov.

Po úprave cien od 1. januára 2012 sa zvýšia náklady domácností za dodávku plynu v kategórii D1 (Varíme) pri spotrebe 60 m3 približne o 2 eurá ročne, v kategórii D2 (Ohrievame) pri spotrebe 1140 m3 o 34 eur ročne a v kategórii D3 (Kúrime) pri spotrebe 2610 m3 o 79 eur ročne (zvýšenie nákladov je uvedené vrátane DPH).

Mesačné preddavky od 1. januára 2012 sa pre zákazníkov SPP automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia, t.j. pri ročnej fakturácii.

V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu od 1. januára 2012 SPP – distribúcia, a.s. vykoná pre všetky tarify odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (t.j. odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru aj prostredníctvom Zákazníckej linky SPP na čísle 0850 111 363, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: zakaznickalinka@spp.sk.

SPP zverejní regulované ceny za dodávku plynu a podmienky ich uplatňovania na svojej webovej stránke www.spp.sk. Informácie o cenách za dodávku plynu pre domácnosti budú odberateľom dostupné aj na Zákazníckej linke SPP 0850 111 363 s celoslovenskou pôsobnosťou v pracovných dňoch od 7.00 h do 20.00 h. Od januára 2012 budú odberateľom v Zákazníckych centrách SPP k dispozícii tiež informačné letáky s novými cenami za dodávku plynu pre domácnosti. Prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.sppporadimevam.sk poskytuje SPP svojim zákazníkom poradenstvo v oblasti efektívneho využívania energií a úspory nákladov.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>