• vysporiadanie pohľadávok a záväzkov s predchádzajúcim správcom
  • vymáhanie pohľadávok
  • podľa požiadavky, vykonanie analýzy potreby finančných prostriedkov na obnovu bytového domu
  • pasívny prístup určeného vlastníka k bankovým účtom cez internet (Internet banking)
  • konzultačné hodiny pre vlastníkov 1 x týždenne, príp. 2 x mesačne priamo v bytovom dome
  • vydávanie potvrdení pre vlastníkov podľa požiadavka v rámci platných zákonov a nariadení