Odpočty vodomerov a osobomesiace

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je rizikom  vstupovať do Vašich bytov kvôli odpočítaniu   stavov  vodomerov  teplej  a  studenej  vody  a  zberu osobomesiacov  potrebných pre spracovanie ročného vyúčtovania 2020. 

Z tohto dôvodu Vás žiadame aby ste si vodomery odčítali sami.

Odpočty je potrebné vykonať v termíne od 20.12.2020 do 30.12.2020

Toto vyplnené tlačivo môžete vhodiť do schránky SVB Mesačná 14-20 umiestnenej pred vstupom do Mesačnej 14, alebo poslať na mailovú adresu info@dombyt-spravca.sk. V prípade možností môžete poslať aj fotografiu vodomerov. Prípadne vyplniť formulár na našej stránke Odpočet vodomerov a osobomesiacov. Link: https://dombyt-spravca.sk/odpocet-vodomerov-a-osobomesiacov/

Ďakujeme

Váš tím Dombyt Správca