Vaše bývanie Váš domov

Vaše pohodlie naša starosť.

Zobraziť Kontaktujte nás

Technická správa domov

Zabezpečujeme technickú správu od A po Z. Od uzatvárania zmlúv na prenájom cez zabezpečenie dezinfekcie až po zabezpečenie havarijnej služby.

Ekonomická správa domov

Zabezpečujeme kompletnú ekonomickú správu od založenia bankového účtu cez vykonávanie úhrad až po sledovanie a aplikáciu vyhlášok.

Iné služby

Naša spoločnosť Vám pomôže s vysporiadaním vymáhaním pohľadávok. Vykonávaním analýz potreby finančných prostriedkov. Vydávaním potrebných potvrdení.

O nás

Vždy myslíme a konáme vo vašom najlepšom záujme našich klientov. Sofistikované úlohy riešime rýchlo, flexibilne a kompetentne.

  • Firma DOMBYT bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2003
  • Primárne sa naša firma venuje komplexnej správe domov a nebytových priestorov, upratovaniu a čistiacim prácam, spracovávaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva a sprostredkovávaniu právnej pomoci pre spoločenstvá vlastníkov ako aj vlastníkov samotných
  • Na začiatku existencie sme začínali so správou v mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves postupom času sme však rozšírili pôsobnosť po celej Bratislave
  • Cieľom našej spoločnosti je spokojnosť vlastníkov v ich obytných domoch
  • Naša spoločnosť je založená na pevných základoch vzdelania, tvrdej práce a vytrvalosti. Spoločnosť bola založená v roku 2003 Ing. Máriou Gorekovou. Za týchto takmer 20 rokov praxe v oblasti správy domov.
  • Vďaka týmto skúsenostiam a nespočetným množstvom referencií sa naša spoločnosť zaradila medzi elitu v správe bytových a nebytových priestorov v Bratislave.
Partneri
oznamy

Najnovšie správy