Oznamy

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Z dôvodu nejasností uvádzame presné znenie zákona č. 182/1993 Z. z.. Jeho celé znenie a aktuálne zmeny nájdete na tomto linku: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182. Odporúčame prečítať celé znenie. ZÁKON 182 NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto…

čítať viac

Odpočty vodomerov a osobomesiace

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je rizikom  vstupovať do Vašich bytov kvôli odpočítaniu   stavov  vodomerov  teplej  a  studenej  vody  a  zberu osobomesiacov  potrebných pre spracovanie ročného vyúčtovania 2020.  Z tohto dôvodu Vás žiadame aby ste si vodomery odčítali sami. Odpočty je potrebné vykonať v termíne od 20.12.2020 do 30.12.2020 Toto vyplnené tlačivo môžete…

čítať viac